Logo AV.jpg
Community, Bereikbaarheid, Faciliteiten

Conclusies mobiliteit enquête Aviation Valley

09 april 2020

Parkmanagement heeft in samenwerking met Arriva Limburg een mobiliteit enquête uitgezet. Met deze enquête hebben zij inzicht gekregen in de huidige mobiliteit van de medewerkers op het bedrijventerrein Aviation Valley, en de kansen voor alternatieven om de auto thuis te laten staan.

Op deze manier hebben ze inzicht gekregen in de behoeftes van de werkgevers en hopen ze de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te verbeteren. De komende tijd zullen Parkmanagement en Arriva gezamenlijk proberen zoveel mogelijk van de conclusies uit te werken tot daadwerkelijke voorstellen.

De onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Awereness creëren over de huidige mogelijkheden (dienstregelingsschema en snelfietsroute)
  • Mogelijkheid om 1 maand kosteloos OV uit te proberen
  • Medewerkers de kans geven een E-bike uit te proberen
  • Aanleg van fietsstroken en voetpaden
  • Deelfietsen op het bedrijventerrein
  • OV vergoeding als secundaire arbeidsvoorwaarde
  • Persoonsgebonden mobiliteitsbudget

Lees hier de samenvatting van de mobiliteit enquête.
Lees hier de uitgebreidere conclusies en follow up.