europalaan.png
Veiligheid, Bereikbaarheid

Maatregelen verkeerssituatie rondom Engelandlaan, Schotlandlaan en Europalaan

02 maart 2022

De KVO werkgroep heeft de verkeerssituatie rondom de Engelandlaan, Schotlandlaan en Europalaan besproken aangezien deze leidt tot een onveilige situatie. De gemeente Beek heeft dit met een aantal stakeholders besproken. Er worden tijdelijke maatregelingen genomen, dit in afwachting van verdere ontwikkelingen op de aanliggende percelen. Na een volledigere invulling van de percelen zal bekeken worden welke definitieve maatregelen passen bij de dan actuele verkeerstromen.

De tijdelijke maatregelen zijn in bijgevoegde schets weergegeven en betreffen:

  • Middels een schrikhek (verankerd in verharding) het inrijden van de noordelijke aansluiting Engelandlaan fysiek onmogelijk maken. Deze wordt zo geplaatst dat het voor fietsers wel mogelijk is om vanaf het vrijliggende fietspad de Engelandlaan in te rijden.
  • Kijken naar een geschiktere locatie (wellicht naar voren /richting Europalaan halen) van het bord inrijverbod.
  • De eenrichtingsstraat van de zuidelijke tak van de Engelandlaan laten vervallen. Het dwarsprofiel van de rijbaan is hier breder, er ligt een vrijliggend fietspad en bouwverkeer kan zo rechtstreeks naar de Europalaan rijden i.p.v. via de Schotlandlaan.
  • De Schotlandlaan blijft een eenrichtingsstraat en dit is/zal met bebording worden aangegeven.
  • Op de Europalaan waarschuwingsborden plaatsen ter verduidelijking dat de verkeerssituatie is gewijzigd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bebording Engelandlaan